top of page
Convention

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА УЧЕСТВО И ПЛАТЕТЕ

1. Пријавете се на следниот формулар 

2. Уплатете за учество

Имате опција да платите преку PayPal со кликање на Пријави се и плати од почетната страница на конференцијата.

Исто така, може да платите со уплата во банка, упатствата следат подолу.

 

Ве молиме котизацијата да ја уплатите заклучно со 06.11.2020, следејќи ги подолните упатства.

Уплатница: ПП30
Назив на примачот: ЗПРМ
Сметка на примачот: 210066656240175
Банка на примачот: НЛБ Тутунска банка

Износ: 700 денари за членови на ЗПРМ (сите категории на членство)
1000 денари за нечленови
20 евра за уплати од странство

Повикување на број: 07.11.2020
Шифра: 293 доколку уплаќате како физичко лице / 244 доколку уплаќате како правно лице (доколку ви е потребна фактура, пишете на: contact@mata.mk)
Цел на дознака: КОНФЕРЕНЦИЈА 2020 / ИМЕ и ПРЕЗИМЕ на учесникот (особено доколку е различен од уплаќачот)

Доколку не сте член на ЗПРМ, Ве покануваме во оваа прилика да се зачлените и автоматски да се стекнете со право на понизок износ на котизацијата.
Сè што треба да направите е да ја пополните пристапницата на следнава врска:
https://forms.gle/c37tY56M72BZGJ4x7

и да ја уплатите годишната членарина со важност до крајот на идната година!

Во моментов, износот на членарините изнесува:
• 1500 денари за активно членство,
• 1000 денари за придружно членство, и
• 750 денари за студентско членство.
(Повеќе информации за различните категории на членство прочитајте овде: www.mata.mk/faq).

Register: About
bottom of page