top of page
73533175_2356394321138235_2624641621093777408_o_edited.jpg

ЗА НАС

ЗПРМ е македонското здружение на преведувачи и толкувачи, основано во декември 2010 година, од десет истакнати хонорарни преведувачи и толкувачи и професори.

Целите на ЗПРМ се да ги промовира професиите преведувач и толкувач; да промовира комуникација и ширење на знаења за користа од работата на преведувачите и толкувачите; да формулира и одржува стандарди за професионални практики и етика, и за професионална оспособеност; да го стимулира и поддржува образованието на преведувачите; да претставува медиум за соработка со лицата од сродните и поврзаните професии; и да поттикнува професионални и општествени односи меѓу своите членови.

Секоја година, Здружението се гордост организира годишна конференција. Како и минатата година, и конференцијата за 2021 година ќе се одржи на интернет поради глобалната пандемија. Овој настан е наменет за сите преведувачи и толкувачи кои се заинтересирани за професионален развој.

About MATA: About
bottom of page